JUNTA VEÏNAL


Alcalde - President

Jordi Sanjaime i Vivó

Tresorera

Maria Lluisa Carbó i Ferrando
(Regidora de Cultura i Festes)

Vocals

Jordi Lledó i Grau
(Regidor de Serveis)

Josep Daniel Olegario i Furió
(Regidor d'Agricultura)

Elena Franco i Soriano
(Regidora de Joventut i Noves Tecnologies)

Ivan Peruga i Ferrando
(Regidor d'Esports)

Neus Beltrán i Pedrós
(Regidora de Turisme)