4 de novembre de 2011

Sentencia del TSJCV favorable a El Mareny de Barraquetes


El Tribunal Superior de Justícia del País Valencià (TSJCV) ha tirat per terra la pretenció de l'Ajuntament de Sueca de frenar el recurs als pressupostos de 2010 presentat per l'entitat local menor del Mareny de Barraquetes. Un auto notificat a finals de la setmana passada desestima les al·legacions presentades per Sueca. Tot i que encara cap recurs, insta a l'Ajuntament de Sueca a contestar a la demanda "en el temps que li resta".
La secció segona de la Sala contenciosa administrativa del TSJCV reconeix el dret d'El Mareny de Barraquetes a presentar el corresponent recurs. "Ha de presumir-se sobradament coneixedora a la Corporació del caràcter independent, a efectes impugnatoris, de cada anualitat pressupostària, deslligada de les precedents, possibilitant la seua impugnació jurisdiccional autònoma", diuen els magistrats en l'exposició dels fonaments jurídics.
Jorge Cuerda, Secretari general de l'ajuntament suecà, que actúa com a advocat, pretenia que el TSJCV invalidés el plet obert pel Mareny, que presideix el socialista Jordi Sanjaime. L'advocat argumentava, entre altres detalls, que el recurs no devia ser admès per no basar-se en algunes de les causes previstes en la legislació sobre hisendes locals i per dirigir-se "front d'un acte consentit i ferm, per ser aquest pressupost reproducció en aquest punt de les previsions del referit a l'anterior anualitat", és a dir que en l'any anterior, en 2009, El Mareny de Barraquetes no va impugnar els pressupostos.
A més a més deia que El Mareny ha omès detallar les necessitats econòmiques que els porta al desacord amb la quantitat de diners que els correspon (aprovat pel Ple de l'Ajuntament en juliol de 2010) i es limita "a demanar més diners", segons les al·legacions desestimades.