28 d’abril de 2012

Presentem un nou conteciós als pressuspostos de Sueca

El passat dijous 26 d'abril, a les 17 h. de la vesprada, l'equip de govern de l'Ajuntament d'El Mareny, es va reunir en el ple de la Junta Veinal.

Seu de l'Ajuntament d'El Mareny.
Entre els punts del ple, estava aprovar la interposició de recurs, de presentar un nou contenciós-administratiu als pressupostos de Sueca, donades les discrepàncies amb la quantitat assignada al nostre poble. No serà el primer, i per desgràcia, sembla ser que tampoc no serà l'últim. L'Ajuntament d'El Mareny ja ha presentat dos contenciosos en 2010 i 2011, que a hores d'ara encara es troben als jujats.

La Junta Veinal, presidida per Jordi Sanjaime, reclama 150.000 € més als 356.000 € assignats pel consistori suecà. L'alcalde marenyer, en unes declaracions a Sueca TV, va dir que "a altres EATIMs del País Valencià, com La Xara o Jesús Pobre, l'Ajuntament de Dénia els assignava fins al 85% dels ingressos que aquestes generaven. En canvi, Sueca dóna menys del 48% a Mareny i Perelló".
 
Per part de l'Ajuntament de Sueca, s'ha intentat frenar els dos contenciosos anteriors, no osbtant això, el TSJCV ho ha desestimat, i el procés judicial segueix endavant.

Des de Diari Independent seguirem informant-vos de l'última hora dels pressupostos d'El Mareny de Barraquetes.

10 de febrer de 2012

El Mareny de Barraquetes reclama a Sueca 150.000 euros més dels 356.000 assignats

Casa Carots; Seu de l'ajuntament
d'El Mareny de Barraquetes.
El Mareny de Barraquetes ja ha presentat al·legacions al Pressupost General de l'Ajuntament de Sueca de 2012 aprovat al Ple Extraordinari del passat 19 de gener. Aquestos arguments hauran de ser acceptats o desestimats pel Ple Ordinari del pròxim mes de març. El Perelló també prepara recórrer els pressupostos que, de la mateixa manera que el Mareny, aniran als jutjats en el cas que la majoria governant de l'Ajuntament de Sueca descarte les pretensions de les entitats locals menors.
El president de la Junta Veïnal, Jordi Sanjaime, estima que la quantitat mínima a transferir per al funcionament de l'entitat local menor hauria de ser d'uns 150.000 euros més dels 356.000 assignats. El govern d'El Mareny considera que la quantitat aprovada per Sueca és el resultat d'un "càlcul injustificat" realitzat "sense seguir en part les prescripcions del conveni regulador i els criteris judicials d'interpretació". Estimen que la quantitat a assignar enguany hauria de ser de 507.638,39 euros.
Insisteixen en què l'Ajuntament de Sueca, ara presidit per Salvador Campillo (GISPM), no els facilita, un any més, les dades relatives al padró dels impostos d'activitats econòmiques, vehicles de tracció mecànica i béns immobles, "imprescindibles per a comptabilitzar els diners a transferir", segons Sanjaime.
En les al·legacions exposen que Sueca els carrega despeses generals que haurien de retirar-se, com són una part proporcional per secretaria, intervenció, tresoreria i urbanisme; despeses per la mancomunitat, cementeri, Centre Ocupacional, Gabinet Psicopedagògic, Consorci de Bombers, Junta Local Fallera i Escola Permanent d'Adults. En aquest sentit exposen que El Mareny està directament vinculat de manera gratuïta al Consorci Provincial de Bombers.
Sanjaime denuncia que els responsables de l'Ajuntament de Sueca han calculat la quantitat sense base alguna, "al no existir un estudi dels costos-ingressos a repercutir a aquesta Eatim per a l'exercici 2012". També interpreten que Sueca s'ha basat en les dades de 2010 (pendents d'un contenciós administratiu, al igual que 2011) per a quantificar l'assignació que li corresponen 2012. Consideren que han augmentat "una quantitat de manera aleatòria" respecte als 345.287 euros assignats fa dos anys, així com que Sueca encara no ha justificat la disminució en la quantia respecte a 2009, any en què els van transferir 417.233 euros.
Respecte a l'empresa municipal Surge SA, que es troba en procés d'extinció, reclamen que s'eliminen els 60.000 euros que se'ls carreguen per ser una mercantil municipal i que el risc la responsabilitat recau íntegrament en el propi ajuntament que la va constituir.
Per acabar, El Mareny també discrepa 114.000 euros que se'ls descompta pel servei de Policia Local. Ho estimen en 84.0000 euros. També consideren, entre altres detalls més, que no se'ls deu imputar 4.900 euros de dèficit del Consell Agrari; despeses de platja (en les quals desitgen comprovar si s'han descomptat les subvencions rebudes per diferents organismes). Respecte a la imputació del dèficit en el servei de recollida de residus urbans i neteja viària per 46.000 euros també manifesten el seu desacord perquè Sueca "ha utilitzat indegudament el criteri de mitjana entre repercussió per població i unitats urbanes".

31 de gener de 2012

Retiren del Centre de Salut un cartell informatiu sobre el deute de la Generalitat amb el Mareny

El socialista Jordi Sanjaime, alcalde d'El Mareny de Barraquetes, ha denunciat que els cartells informatius del Centre de Salut en els quals l'Ajuntament exposava el deute contret per la Conselleria de Sanitat amb l'entitat local menor van ser retirats dilluns passat per una infermera. En la nota informativa es donava a conèixer detalls de l'ajuda de la Conselleria de Sanitat per al manteniment del consultori.
Fotografia del cartell informatiu.El deute és de 7.810,50 euros i correspon als dos últims anys (2010 i 2011) a raó de 3.474 euros cadascun i al quart trimestre de 2009, que sumen 862,50 euros. Ascendeixen a 3.474 euros cadascun. A més a més, recorden en el cartell que tot i que la Conselleria de Sanitat no paga, l'Ajuntament del Mareny abona regularment el cost de neteja (4.668 euros anuals), el salari i seguretat social de l'empleat encarregat de la cita prèvia (2.200 euros a l'any) i els mateixos diners per a fer front a reparacions, manteniment de l'edifici i despeses generals.
Sanjaime va explicar que la infermera va justificar que havia complit indicacions concretes des de la direcció del Centre de Salut de Sueca. La primera autoritat del Mareny va disculpar a la treballadora perquè "complia ordres". Els cartells, de tamany A-3, van ser reposats poc després de ser retirats. "Des de l'Ajuntament volem donar a conèixer aquestes dades als veïns i usuaris del consultori mèdic", va assenyalar Sanjaime. Les notes informatives també estan exposades a l'Ajuntament i la Llar del Jubilat. "L'única cosa que pretenem és informar a la població de la situació real", va afegir abans d'assegurar que "els mantindrem fins que la Generalitat pague el que deu".

Notícia al diari Las Provincias.